Primus modell 1021 typgodkännandenummer 143. Primus första karbidlampa?