Tillverkare: Radius
Modell/namn: N:o 61
Typ: 366 (sista 6:an ngt. osäker.)
System: Dropplykta
Material: Plåt

Tillbaka till Galleriet