Tillverkare:
Generalagent: AB Julius Slöör, Sthlm.
Modell/namn: Silo (Enl. annonser även benämnd Rekord-lampan)
Typ: 25
System: Dropplampa
Material: Plåt

Övrigt: Tillverkningsföreskrifterna för karbidlampor tillät inte avstängningsventil på gasröret  enl. § 9 (Kran må icke finnas på gasröret, dock tillåtes sådan vid systemet "karbid i vatten" samt i särskilda fall, då säkerhetsventil finnes.)
Denna dropplampan är lite unik såtillvida att den faktiskt har en gasavstängningsventil trots att det är en dropplampa. Dock var den godkänd för detta, förmodligen p.g.a. någon specialkonstruktion; den har en dubbel mantel med ett stort "onödigt" luftutrymme, och detta arrangemang har säkert ett syfte.
De skröt f.ö. själva i annonserna med texten: "Enda lampan av droppsystem, som är godkänd med avstängningsventil."

Donerad av Conny C. Stort tack!

 

Tillbaka till Galleriet